PIM werd gevraagd om in de ontwerpfase ondersteuning te bieden aan de projectmanager met name op het gebied van procesmanagement en het borgen van de kwalitatieve uitgangspunten van de uitvraag. Door de intensieve  en prettige samenwerking heeft PIM niet alleen de ontwerpfase, maar ook de uitvoering, oplevering en verificatie begeleid.

Het project betrof een herbestemming van het oude gebouw van TNO op de Campus van de Tu/e op basis van een D&B opdracht. Binnen anderhalf jaar werden zowel de ontwerp- als realisatiefase doorlopen.

Pim verzorgde het proces management en het kwaliteitsmanagement.

 

Meer projecten

Meer weten over de aanpak van PIM?

Neem contact op