Bedrijfspand Marginpar/ RoyalFlora Holland Aalsmeer

Contractvorm: UAV-GC

Periode: 2021-2022

Opdrachtgever: Hercuton

Rol PIM: Procesmanagement en verificatie


Royal FloraHolland is gestart met de ontwikkeling van Aalsmeer-Oost. Marginpar, lid van de coöperatie, is de eerste huurder van nog te bouwen bedrijfsruimten op het terrein direct naast het centrumgebouw. Hercuton heeft de nieuwe huisvesting van Marginpar van circa 9.000 m² ontworpen en gerealiseerd. Het nieuwe gebouw is aangesloten op de productstraat van Royal FloraHolland.

Het project kenmerkt zich door de aanwezigheid van grote koelcellen t.b.v. de producten. Deze koellast wordt grotendeels gecompenseerd door de toegepast PV-panelen. Dit project heeft het certificaat Breeam Very Good.

PIM adviseert en begeleidt opdrachtgevers en opdrachtnemers op het gebied van UAV-GC contracten. Van initiatie- tot nazorgfase. Middels het eigen ontwikkelde Proces Integratie Model (PIM).

Contact met pim

PIM Proces & Advies
Dr hub van Doorneweg 185
5026 RE, Tilburg
ikzoek@adviesvanpim.com
Copyright © 2024 PIM Proces & Advies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram