PIM ADVIES

Creëer onderscheidende klantwaarden. Zorg dat leveranciers vaste partners worden. PIM adviseert marktcombinaties en individuele bedrijven op het gebied van partnering, maximalisering van de klantwaarde en interne verbeterprocessen.

Door klantwaarde binnen uw organisatie centraal te stellen, neemt voor u de waardestroom toe. Dit is wat PIM bewerkstelligd.

Step 1

De vraag van de klant staat centraal.

Wij analyseren uw vragen en wensen. Inventariseren de randvoorwaarden en ambities. Stellen samen met u de prioritering vast. Bepalen de beste manier van samenwerken. En formuleren een duidelijk doel.

Step 1

Teamselectie.

We bepalen samen de gewenste contractvorm. Stellen de behoefte vast aan interne en externe expertise. Vanuit onze ervaring kunnen we partijen aanreiken die hun expertise willen delen op basis van eigen doorlopen veranderingsprocessen. Bepalen de randvoorwaarden waar de nieuwe partners aan moeten voldoen en selecteren vervolgens gezamenlijk het team. Indien gewenst kunnen er (team-) competentie metingen worden ingezet, om zo het meest gebalanceerde team te verkrijgen.

Step 1

Doelstellingen.

Wij organiseren Project Start Ups waarbij we duidelijk afspraken maken over hoe er gecommuniceerd wordt en wie waar voor verantwoordelijk is. We stellen gezamenlijke doelen en ambities vast, maken een lean planning en inventariseren de gemeenschappelijke risico’s en kansen.

Step 1

Proces.

Door het inzetten van diverse tools wordt voortgang bereikt, gestimuleerd en vastgelegd. Wij nemen deel aan de diverse overleggen en leggen de afspraken vast. Omdat het belangrijk is dat het een intern team proces is beperk ik mijn rol tot het activeren van de dialoog, het uitdagen van het team en het aandragen van best practices. Indien nodig organiseren wij Scrumsessies voor versnelling van het proces en vragen wij gast sprekers ter inspiratie.

Step 1

Het resultaat wordt opgeleverd, beoordeeld en geëvalueerd. Als dient als basis voor een continu verbeter proces.

Wij begeleiden de evaluatie. Deze gebeurt op een positieve manier waarbij partijen gevraagd worden kritisch naar zichzelf te kijken. Wat had jij beter kunnen doen? Wie had jou kunnen helpen? Doelstelling is te zoeken naar verbeteringen voor de volgende samenwerking en afspraken te maken voor in de toekomst.