PIM Advies

Creëer onderscheidende klantwaarden. Zorg dat leveranciers vaste partners worden. PIM adviseert marktcombinaties en individuele bedrijven op het gebied van partnering, maximalisering van de klantwaarde en interne verbeterprocessen.

De stappen van PIM:

De vraag van u als klant staat centraal.

Wij analyseren uw vragen en wensen. Inventariseren de randvoorwaarden en ambities. Waarom vraagt u ons om u te helpen? En bepalen vervolgens de beste manier van samenwerken en formuleren een duidelijk doel.

Plan van Aanpak (PvA)

Op basis van het Why, How, What model van Simek stellen wij samen met u een PvA op. Vragen als waarom willen we veranderen? Hoe zou dat dan moeten gaan? En wat levert het dan op zijn de basis voor het verkrijgen van een duidelijk doel en draagvlak.

Samenwerking

Verandering dient gedragen te worden en daarom is samenwerking de basis in onze aanpak. Het vormen van een team. Met begrip voor ieders belangen en respect naar elkaar zijn onmisbaar. Wij leggen de basis voor de samenwerking, leggen de afspraken vast en bewaken die.

Veranderproces

Vervolgens gaan wij aan de slag op basis van het PvA en de gemaakte proces afspraken voor de samenwerking. Stapsgewijs voeren de veranderingen door. Bewaken de implementatie en verbeteren middels onze verbetermethodieken de ingevoerde veranderingen.

Het resultaat

Als de veranderprocessen zijn doorgevoerd worden deze gedragen door de organisatie en wordt er constant gekeken naar verbetering en optimalisatie. Uw medewerkers herkennen duidelijke processen en werk met meer plezier en effectiviteit.
PIM adviseert en begeleidt opdrachtgevers en opdrachtnemers op het gebied van UAV-GC contracten. Van initiatie- tot nazorgfase. Middels het eigen ontwikkelde Proces Integratie Model (PIM).

Contact met pim

PIM Proces & Advies
Dr hub van Doorneweg 185
5026 RE, Tilburg
ikzoek@adviesvanpim.com
Copyright © 2024 PIM Proces & Advies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram