Hoe werkt PIM


PIM adviseert en begeleidt opdrachtgevers en opdrachtnemers op het gebied van samenwerking, klantwaarde en proces optimalisaties.

Het liefst op basis van UAV(-GC) of bouwteam contracten. Van initiatief- tot nazorgfase. Middels het zelf ontwikkelde Proces Integratie Model, behartigen wij de integrale belangen van alle stakeholders.

Wilt u beter samenwerken en zo meer klantwaarde creëren en/ of de interne waardestroom verbeteren? PIM helpt opdrachtgevers en toeleveranciers in het analyseren en optimaliseren van hun interne processen. PIM gebruikt hiervoor eigen methodieken, ervaringen en haar netwerk in de zorg, onderwijs en bouwsector. Zo helpt PIM u te innoveren van leverancier naar partner.

slit

PIM Proces

Begeleiding van initiatief- tot beheersfase via het Proces Integratie Model. Met dit unieke model behartigen wij de integrale belangen van alle stakeholders. Als procesregisseurs zijn wij de linking pin bij integrale projecten.
MEER OVER PIM PROCES

chat

PIM Advies

Creëer onderscheidende klantwaarden. Wordt van preferred supplier een vaste partner. PIM adviseert marktcombinaties en bedrijven op het gebied van samenwerking, maximalisering van klantwaarde en interne verbeterprocessen.
MEER OVER PIM ADVIES

Waarom PIM


Procesregisseurs & adviseurs met aantoonbare ervaring binnen de bouwnijverheid, infra en installatietechniek.
Unieke combinatie van advisering & ondersteuning binnen veranderprocessen.
Onderscheidende kennis van procesoptimalisatie en UAV-GC contracten.
Specifieke kennis van samenwerking, klantwaarde en waardestromen.
 

Ik ben PIM


Mijn naam is Stijn de Wolf en ik ben de oprichter van PIM proces & advies. PIM is ontstaan vanuit het besef dat het anders kan en moet. Opdrachtgevers zijn op zoek naar maximale kwaliteit tegen de laagst mogelijke prijs. PIM ondersteunt en adviseert haar klanten om dit te bereiken. Bij opdrachtgevers door het kiezen van de juiste processen en contractvormen en bij opdrachtnemers en leveranciers door het optimaliseren en van hun interne processen. Samenwerking en de manier waarop we hier invulling aangeven is daarvoor de basis.

 

Projecten van PIM


29 maart 2016

Frankendael school Amsterdam

Stijn is als een regisseur, iemand die de touwtje in handen heeft en houdt, van begin tot het eind. Hij is in staat om van het bouwproces dat bestaat uit zeer uiteenlopende processen, met verschillende specialiteiten en uiteenlopende belangen een soepel traject te maken. Met een duidelijke focus op financiën, tijd, organisatie, informatie en kwaliteit.  […]

Lees meer
22 maart 2017

Rozemarn School

Stijn begeleidde de ontwerpfase voor de nieuwbouw  basisschool Rozemarn. Middels strak georganiseerde wekelijkse functionele ontwerp overleggen werd binnen zeer korte tijd een DO en TO gerealiseerd. Tijdens dit 2 uur durende overleg met alle bouwpartners werden de knelpunten en kansen besproken en tevens de voorbereidingsplanning (LEAN) bijgewerkt. In korte scrumsessies werden deze besproken en opgelost. […]

Lees meer
22 maart 2017

Erasmus Universiteit

“De samenwerking met Stijn bij de realisatie van het Polak gebouw van de Erasmus Universiteit Rotterdam heb ik als bijzonder prettig en professioneel ervaren. Zowel op de inhoud als op de relatie. Met name de wijze waarop invulling is gegeven aan de Design&Build-overeenkomst en de uitwerking van het Voorlopig Ontwerp naar een Technisch Ontwerp is […]

Lees meer
4 mei 2017

HQ Océ Venlo

“Voor de markt combinatie Unica, Jongen Venlo en Visser Smit Bouw begeleide deed Stijn het onafhankelijke procesmanagement van onze tender. Met oog voor alle belangen gaf hij strak leiding op basis van een gezamenlijke planning en heldere procesafspraken. Belangrijk was de het integraal oppakken van zaken zoals de planning, kansen en risico lijsten en plan van aanpak.” […]

Lees meer
Meer projecten

Wie werkt met PIM


Contact met PIM

Proces & Advies
Kronenburgwerf 6c
4812XR Breda
+31 6 52 36 28 31
ikwil@adviesvanpim.com
www.adviesvanpim.com