PIM Verificatie

De stappen van PIM:

De vraag van u als klant staat centraal.

Wij analyseren uw vragen en wensen. Inventariseren de randvoorwaarden en ambities. Waarom vraagt u ons om u te helpen?  Vanaf welke fase stappen wij in. Samen bepalen we de beste manier van samenwerken en formuleren we een duidelijk doel.

Opzetten verificatie document

De opzet van het verificatie document is de basis. Op grond van alle contractstukken worden alle eisen geïnventariseerd en gestructureerd vastgelegd. Vervolgens wordt bepaald in welke fase welke eis moet worden bewaakt en aantoonbaar ingevuld moet zijn. Tenslotte leggen we vast wie dat moet doen.

Verificatie management

Alle geproduceerde tekeningen, berekeningen en technische informatie wordt door u met ons gedeeld. Deze worden getoetst en geborgd op de eisen in het verificatie document.

Wijzigings management

Wijzigingen en afwijkingen komen altijd voor. Ook deze worden in het verificatie document bewaakt en vastgelegd. Zo behouden we één document waarin alle eisen zijn vastgelegd en aantoonbaar worden onderbouwd.

Het resultaat

Per fase leveren wij een document aan waarin op basis van onderliggende stukken, wordt aangetoond dat aan alle eisen wordt voldaan. Bij oplevering is dit dossier volledig inclusief de benodigde testresultaten, keuringen en certificaten. Opleveren gaat dan nog enkel om esthetiek.
PIM adviseert en begeleidt opdrachtgevers en opdrachtnemers op het gebied van UAV-GC contracten. Van initiatie- tot nazorgfase. Middels het eigen ontwikkelde Proces Integratie Model (PIM).

Contact met pim

PIM Proces & Advies
Dr hub van Doorneweg 185
5026 RE, Tilburg
ikzoek@adviesvanpim.com
Copyright © 2024 PIM Proces & Advies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram