PIM Proces

De stappen van PIM:

De vraag van u als klant staat centraal.

Wij analyseren uw vragen en wensen. Inventariseren de randvoorwaarden en ambities. Waarom vraagt u ons om u te helpen? Vervolgens stellen we samen met u de prioritering op. Bepalen de beste manier van samenwerken en formuleren een duidelijk doel.

Proces Management Plan (PMP)

Wij stellen een PMP op waarin, op basis van de contractafspraken, het procesmanagement zal worden ingevuld. Het biedt inzicht waarom we zaken aanleveren. Hoe wij die samenstellen en invullen. En wat dat voor de klant oplevert.

Proces Informatie Model (PIM)

Het PMP beschrijft de processen, maar PIM biedt de werkelijke invulling van de processen. Op ieder moment van het project kan op basis van PIM inzicht geboden worden in de stand van de diverse processen. Zowel qua voortgang als inhoudelijkheid.

Procesmanagement

Wij begeleiden en onder steunen als onafhankelijk procesmanagers gedurende het gehele project het team van opdrachtgever en opdrachtnemer. En borgen zo de invulling van de gemaakte afspraken en uitgangspunten.

Het resultaat

Wij ronden alle processen af en beoordelen de kwaliteit en inhoud van het eindproduct. Wij vragen tijdens een evaluatie partijen kritisch naar zichzelf te kijken. Doelstelling daarbij is te zoeken naar verbeteringen voor de volgende samenwerking en afspraken te maken voor de toekomst.
PIM adviseert en begeleidt opdrachtgevers en opdrachtnemers op het gebied van UAV-GC contracten. Van initiatie- tot nazorgfase. Middels het eigen ontwikkelde Proces Integratie Model (PIM).

Contact met pim

PIM Proces & Advies
Dr hub van Doorneweg 185
5026 RE, Tilburg
ikzoek@adviesvanpim.com
Copyright © 2024 PIM Proces & Advies
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram