PIM PROCES

Met behulp van PIM creëert u maximale klantwaarde.PIM begeleidt u gedurende het gehele proces, vanaf de initiatie fase tot aan de oplevering. De ambitie van PIM is traditionele samenwerkingsvormen los te laten en partijen te inspireren om te werken vanuit het gezamenlijke doel: “Maximale klantwaarde genereren voor de laagst mogelijke prijs.

De stappen van PIM:

Step 1

De vraag van u als klant staat centraal.

Wij analyseren uw vragen en wensen. Inventariseren de randvoorwaarden en ambities. Vervolgens stellen we samen met u de prioritering op. Bepalen de beste manier van samenwerken en formuleren een duidelijk doel.

Step 1

Teamselectie.

We bepalen samen de gewenste contractvorm. Stellen de behoefte vast aan externe expertise. Bepalen de randvoorwaarden waar de nieuwe partners aan moeten voldoen en selecteren vervolgens gezamenlijk het team. Wij kunnen hierbij ons reeds bestaande netwerk van bedrijven met meer ervaring met integrale contracten inzetten.

Step 1

Teamvorming.

Wij organiseren Project Start Ups waarbij we duidelijk afspraken maken over hoe er gecommuniceerd wordt en wie waar voor verantwoordelijk is. We stellen gezamenlijke doelen en ambities vast, maken een lean planning en inventariseren de gemeenschappelijke risico’s en kansen.

Step 1

Proces.

Door de toepassing van het Proces Integratie Model wordt het proces helder gestuurd en bewaakt. Wij zetten de diverse overleggen voor en leg de afspraken vast. Ook organiseren wij Scrumsessies voor versnelling van het proces.

Step 1

Het resultaat wordt opgeleverd, beoordeeld en geëvalueerd.

Wij begeleiden de evaluatie. Dit gebeurt op een positieve manier waarbij partijen gevraagd worden kritisch naar zichzelf te kijken. Wat had jij beter kunnen doen? Wie had jou kunnen helpen? Doelstelling is te zoeken naar verbeteringen voor de volgende samenwerking en afspraken te maken voor in de toekomst.