5 oktober 2017

Inspiratiesessie Samenwerking Remmers Bouwgroep

“Op ons verzoek heeft PIM een inspiratiesessie gehouden voor onze medewerkers over samenwerking. Met de ervaringen van Stijn en de theorie van de Golden Circel van Sinek zijn we zelf aan de slag gegaan. Middels oefeningen hebben we inzicht gekregen in onze eigen drijfveren bij samenwerking. Waarom willen we dit? Hoe willen we dit doen? […]

Lees meer
4 mei 2017

HQ Océ Venlo

“Voor de markt combinatie Unica, Jongen Venlo en Visser Smit Bouw begeleide deed Stijn het onafhankelijke procesmanagement van onze tender. Met oog voor alle belangen gaf hij strak leiding op basis van een gezamenlijke planning en heldere procesafspraken. Belangrijk was de het integraal oppakken van zaken zoals de planning, kansen en risico lijsten en plan van aanpak.” […]

Lees meer
22 maart 2017

Erasmus Universiteit

“De samenwerking met Stijn bij de realisatie van het Polak gebouw van de Erasmus Universiteit Rotterdam heb ik als bijzonder prettig en professioneel ervaren. Zowel op de inhoud als op de relatie. Met name de wijze waarop invulling is gegeven aan de Design&Build-overeenkomst en de uitwerking van het Voorlopig Ontwerp naar een Technisch Ontwerp is […]

Lees meer
22 maart 2017

Rozemarn School

Stijn begeleidde de ontwerpfase voor de nieuwbouw  basisschool Rozemarn. Middels strak georganiseerde wekelijkse functionele ontwerp overleggen werd binnen zeer korte tijd een DO en TO gerealiseerd. Tijdens dit 2 uur durende overleg met alle bouwpartners werden de knelpunten en kansen besproken en tevens de voorbereidingsplanning (LEAN) bijgewerkt. In korte scrumsessies werden deze besproken en opgelost. […]

Lees meer
29 maart 2016

Frankendael school Amsterdam

Stijn is als een regisseur, iemand die de touwtje in handen heeft en houdt, van begin tot het eind. Hij is in staat om van het bouwproces dat bestaat uit zeer uiteenlopende processen, met verschillende specialiteiten en uiteenlopende belangen een soepel traject te maken. Met een duidelijke focus op financiën, tijd, organisatie, informatie en kwaliteit.  […]

Lees meer