PIM vindt dat het anders moet.

PIM's belangrijkste opdrachtgevers:

Waarom PIM?

Het creëren van klantwaarde staat bij PIM centraal en kan vanuit onze visie alleen worden gegenereerd door goed samen te werken met alle partners in de keten. Daarom geloven wij sterk in de potentie van teams, in de goede intenties van mensen en in de kracht van verschillen. PIM gelooft dat verbinding lef vereist, maar ook successen smeedt.

Wij zijn een communicatieve, innovatieve en verbindende organisatie. Onze resultaatgerichte inslag in combinatie met een goed invoelend vermogen, zorgt ervoor dat wij in staat zijn zaken in gang te zetten, processen vlotter te laten verlopen, resultaten te behalen en verandering te realiseren met behoud van draagvlak.

Onafhankelijk procesmanagement
Onderscheidende kennis contractvormen
Ervaring in innovatieve en complexe projecten
Controle op product en proces door middel van ons verificatiemodel
Intern procesadvies

Hoe werkt PIM?

PIM adviseert en begeleidt opdrachtgevers en opdrachtnemers op het gebied van proces management en verificatie. We kijken hierbij nadrukkelijk naar samenwerking, klantwaarde en kwaliteit.

Juist in complexe contractvormen met diverse stakeholders is procesmanagement van groot belang, maar wordt te vaak projectmanagement als oplossing gezien, gevolg? Problemen in de samenwerking, interne gerichtheid en faalkosten.

Gelooft u dat samenwerken leidt tot meer (klant-)waarde en dus uw projecten en organisatie ten goede komt? PIM helpt u bij het analyseren, optimaliseren en opzetten van uw processen. 

PIM Proces

Begeleiding van initiatief- tot beheersfase via het Proces Integratie Model. Met dit unieke model behartigen wij de integrale belangen van alle stakeholders. Als procesregisseurs zijn wij de linking pin bij integrale projecten.
Meer over pim proces

PIM Advies

Creëer onderscheidende klantwaarden. Wordt van preferred supplier een vaste partner. PIM adviseert marktcombinaties en bedrijven op het gebied van samenwerking, maximalisering van klantwaarde en interne verbeterprocessen.
Meer over pim advies

PIM Verificatie

Creëer onderscheidende klantwaarden. Wordt van preferred supplier een vaste partner. PIM adviseert marktcombinaties en bedrijven op het gebied van samenwerking, maximalisering van klantwaarde en interne verbeterprocessen
Meer over pim verificatie

PIM Proces

Begeleiding van initiatief- tot beheersfase via het Proces Integratie Model. Met dit unieke model behartigen wij de integrale belangen van alle stakeholders. Als procesregisseurs zijn wij de linking pin bij integrale projecten.
Meer over pim proces

PIM Advies

Creëer onderscheidende klantwaarden. Wordt van preferred supplier een vaste partner. PIM adviseert marktcombinaties en bedrijven op het gebied van samenwerking, maximalisering van klantwaarde en interne verbeterprocessen.
Meer over pim advies

PIM Verificatie

Aantoonbaar leveren wat de klant vraagt en dit vanaf het ontwerp tot aan de oplevering kunnen onderbouwen. Het door ons ontwikkelde verificatie model zorgt ervoor dat u zekerheid kunt bieden aan uw klanten en zelf vollediger kunt calculeren en inkopen, dit resulteert in beperking van faalkosten.
Meer over pim verificatie

Wie zijn de mannen achter PIM?

Mijn naam is Stijn de Wolf en ik ben een van de mannen achter PIM. Als procesmanager geef ik sturing aan grote en/ of complexe bouwvraagstukken. Soms in opdracht van de opdrachtgever, maar ook vaak vanuit de opdrachtnemer.
Het creëren van klantwaarde staat bij mij centraal en kan vanuit mijn visie alleen worden gegenereerd door goed samen te werken met alle partners in de keten. Daarom geloof ik sterk in de potentie van teams, in de goede intenties van mensen en in de kracht van verschillen. Ik geloof dat verbinding lef vereist, maar ook successen smeedt.
Ik ben een communicatief, innovatief en verbindend persoon. Gefocust op innovatie en verbetering. Gebaseerd op continu verbeteren, persoonlijke coaching, samenwerking en open communicatie. Mijn resultaat gerichte inslag in combinatie met een goed invoelend vermogen, zorgt er voor dat ik in staat ben zaken in gang te zetten, processen vlotter te laten verlopen, resultaten te behalen en verandering te realiseren met behoud van draagvlak. Het inspireren en motiveren van mensen is daarbij mijn persoonlijke ambitie.

Stijn de Wolf

Oprichter & Eigenaar
Mijn naam is Mike van den Biggelaar en ik ben een van de mannen achter PIM. Als verificatie manager biedt ik structuur aan de projecten waar PIM bij betrokken is. Meestal in opdracht van de opdrachtnemer.
Het opzetten van een goede verificatie vraagt tijd, precisie en overzicht. Partijen dienen gedurende het gehele proces te worden gewezen op het belang van verificatie. Dit vanuit de visie dat er op deze wijze aan het einde van iedere fase een product is wat aan de eisen van het contract voldoet en er dus maximale klantwaarde wordt geleverd.
Ik ben een communicatief, precies en volhardend persoon. Gefocust op het opzetten en aanleveren van een volledig verificatie dossier, waarmee wij de opdrachtgever en de opdrachtnemer zoveel mogelijk ontlasten van dit dossier.

Mike van den Biggelaar

Verificatie manager

Contact opnemen met PIM

PIM adviseert en begeleidt opdrachtgevers en opdrachtnemers op het gebied van UAV-GC contracten. Van initiatie- tot nazorgfase. Middels het eigen ontwikkelde Proces Integratie Model (PIM).

Contact met pim

PIM Proces & Advies
Dr hub van Doorneweg 185
5026 RE, Tilburg
ikzoek@adviesvanpim.com
Copyright © 2024 PIM Proces & Advies
envelope
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram